Ascaris kromoszóma

Ascaris kromoszómák, Növénygenetika | Digitális Tankönyvtár

ascaris kromoszóma

Ascaris kromoszómák Sávozási Ascaris kromoszóma A kromoszómák alakja, ascaris kromoszóma és száma Ascaris kromoszómák adott fajra jellemző. A kromoszómák alakja, nagysága és száma által jellemzett kromoszóma készletet kariotípusnak nevezzük.

ascaris kromoszóma

A lefényképezett, kivágott, páronként sorba rendezett kromoszómakészletet kariogramnak hívjuk. Az idiogram a kariogram grafikus ábrázolása.

Ascaris kromoszómák. Ascaris kromoszómák.

A kromoszómák száma fajonként nagyon változatos. Casperson és munkatársai a Vicia faba kromoszómáin megfigyelték, hogy kinakrinnal quinacrin - Q és kinakrin mustárral quinacrine mustard - QM való festés és ultraibolya fénnyel történő megvílágítás után a kromoszómákon jellegzetes fluoreszcens mintázat jelent Ascaris kromoszómák.

ASCARIASIS

Ezzel megalapozták a kromoszóma sávozási módszereket, és ezt a festést Q-sávozásnak nevezték Ascaris kromoszómák Hátránya a módszernekhogy a fluoreszcens festék jel intenzitása nagyon gyorsan bomlik így az analízist és a fénykép készítést közvetlenül a festés után kell elvégezni. Kontrasztfestékként alkalmazva a Giemsa festéket, sötétebben festődő sávokat figyeltek meg a centroméra körüli régióban egér kromoszómákon.

ascaris kromoszóma

Megfigyelésük alapján dolgozták ki a C és a G sávozási technikákat először a humán, majd a növényi kromoszómák azonosítására Ascaris tompa féreg C-sávozás elnevezését onnan kapta, hogy elsősorban a konstitutív heterokromatint festi A heterokromatinnak két típusa van: konstitutív és fakultatív heterokromatin.

Ascaris kromoszóma konstitutív heterokromatin a fajra jellemző és mindig megjelenik. A fakultatív heterokromatin csak bizonyos fázisokban, sejtekben figyelhető meg.

ascaris kromoszóma

Az R-sávozásnál a kromoszómákat forró só oldattal kezeljük a Giemsa festés előtt, ezzel denaturálva a Timin és adenin DNS régiókat. A mikroszkópos képe éppen a G-sávozás fordítottja lesz, azaz, ami a G sávozásnál sötéten festődött az R-sávozásnál világos lesz és fordítva.

Ascaris kromoszómák R-sávozással a kromoszómak végek tanulmányozhatóak, amelyek a G-sávozással világosan festődnek megnehezítve ezzel a vizsgálatukat További a témáról.

ascaris kromoszóma

További a témáról